IT-vision

Workshop med Borås Kommun. Vi skapade kollektiva visualiseringar av idéer kring Borås IT-visioner. Första steget var att skapa gemensamma teckningar och kollage som byggdes upp och modifierades av alla i gruppen och sedan diskuterades.