Strömsund kommun

Några delar av bildbank till projekt för att kommunicera med barn kring asylprocess.