Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning ger ut tidningen ”Forskning för livet”. Här har jag illustrerat en fantastisk kvinna vid namn Birgit och en annan lika cool som hette Anna som skänkte hela sina arv till forskning.