IT-vision

Workshop med Borås Kommun. Vi skapade kollektiva visualiseringar av idéer kring Borås IT-visioner. Första steget var att skapa gemensamma teckningar och kollage som byggdes upp och modifierades av alla i gruppen och sedan diskuterades. Utifrån dessa skapade jag sedan illustrationer som kan användas i projektet på olika sätt. Manéret jag landade i är en mix av en ganska stel vektor-grafik och en väldigt mycket friare och analog gouache.