Länstyrelsen Kris-kommunikation

Under våren 2015 fick jag uppdraget att illustrera ett projekt där Länstyrelsen jobbar för att kommunikationen mellan olika aktörer skall vara tydlig och effektiv.