SKL bildbanker

Jag har gjort olika bildbanker för Sveriges kommuner och landsting. Vi jobbar efter teman och tar fram bilder som de kan använda i sitt kommunikativa material för att förstärka och lätta upp budskap.