Brandjobs kund-segment

Brandjobs undersöker olika företags kunder och deras behov. Jag illustrerar ibland deras presentationer för att göra dem mer lättillgängliga och pedagogiska. I dessa exempel handlar det om livsmedel och läkemedel.