4 scenarion för 2035

This is the subtitle

Ett projekt som sträcker sig långt fram och handlar om hur man skall strukturera staden. Fyra alternativ med olika täthet och relation mellan stadskärna och landsbygd illustrerades med färgskala  som blandades i förhållande till hur alternativen blandade sig med varandra.